PHP ERROR [8192]

mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead
/home/aardappel/domains/aardappelpagina.nl/public_html/core/lib/ado/drivers/adodb-mysql.inc.php:462PHP ERROR [2]

array_merge(): Argument #3 is not an array
/home/aardappel/domains/aardappelpagina.nl/public_html/Modules/page/page.php:522PHP ERROR [2]

Invalid argument supplied for foreach()
/home/aardappel/domains/aardappelpagina.nl/public_html/Modules/page/page.php:524

Overheid
 
 

Overheid

CBL
Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) is de koepelorganisatie van de supermarktorganisaties in Nederland en treedt op als belangenbehartiger en spreekbuis van de supermarktbranche.

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005
Een regeling voor het toelaten van plantenrassen, het in de handel brengen van teeltmateriaal en het verlenen van kwekersrecht.

Centraal Bureau voor Statistiek
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is een overheidsinstelling ressorterend onder het Ministerie van Economische Zaken.

HPA
Het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) is ingesteld voor ondernemingen waarvoor reeds een akkerbouwproductschap is ingesteld en daarnaast voor ondernemingen die zich bezihouden met het handelen in hen het be- of verwerken van aardappelen, koffie, thee, cacao, vlas en hennep (teelt primaire sector van akkerbouwgewassen).

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Plantenziektenkundige Dienst

De Plantenziektenkundige Dienst (PD) is een agentschap van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De belangrijkste taak van de dienst is het weren en bestrijden van ziekten en plagen in land- en tuinbouw en in de groene ruimte.

Voedingscentrum
Het Voedingscentrum wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid (ministeries van LNV en VWS) om wetenschappelijk verantwoorde, eerlijke informatie te geven over voeding en voedsel in relatie tot gezondheid en veiligheid.