PHP ERROR [8192]

mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead
/home/aardappel/domains/aardappelpagina.nl/public_html/core/lib/ado/drivers/adodb-mysql.inc.php:462PHP ERROR [2]

array_merge(): Argument #3 is not an array
/home/aardappel/domains/aardappelpagina.nl/public_html/Modules/page/page.php:522PHP ERROR [2]

Invalid argument supplied for foreach()
/home/aardappel/domains/aardappelpagina.nl/public_html/Modules/page/page.php:524

Enkele cijfers
 
 

Enkele cijfers

De totale Nederlandse aardappelproductie bedraagt jaarlijks zo?n acht miljoen ton. Ongeveer 50% hiervan betreft consumptieaardappelen, 20% pootaardappelen en 30% zetmeelaardappelen.

Ieder jaar exporteert Nederland ruim ??n miljoen ton consumptieaardappelen naar landen binnen en buiten de Europese Unie. Daarnaast gaat twee?nhalf miljoen ton naar de verwerkende industrie die de aardappelen gebruikt om er een scala aan aardappelproducten (o.a. frites en chips) van te maken. Het overige deel van de Nederlandse aardappeloogst is bestemd voor de verse consumptie door de Nederlandse consument. 

Het jaarlijks geoogste aardappelareaal in Nederland schommelt rond de 175.000 hectare. Hiervan beslaat het geoogste areaal consumptieaardappelen zo?n 85.000 hectare, het areaal pootaardappelen ongeveer 40.000 hectare en het areaal zetmeelaardappelen circa 50.000 hectare. Van de consumptieaardappelen wordt ongeveer driekwart op kleigrond geteeld en een kwart op zand‑ en veengronden.