PHP ERROR [8192]

mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead
/home/aardappel/domains/aardappelpagina.nl/public_html/core/lib/ado/drivers/adodb-mysql.inc.php:462PHP ERROR [2]

array_merge(): Argument #3 is not an array
/home/aardappel/domains/aardappelpagina.nl/public_html/Modules/page/page.php:522PHP ERROR [2]

Invalid argument supplied for foreach()
/home/aardappel/domains/aardappelpagina.nl/public_html/Modules/page/page.php:524

Teeltcondities
 
 

Teeltcondities

De aardappel wordt voornamelijk in de gematigde gebieden verbouwd. De hoogste opbrengst wordt bereikt onder temperaturen van 16‑18 ?C en bij regelmatige vochtvoorziening. De aardappel kan op vrijwel alle grondsoorten gedijen en verlangt geen hoge zuurgraad.
De beste bodemgesteldheid is van een losse structuur, zoals de lichte klei‑ en zavelgronden en niet te droge zandgronden. Aardappels voor de aardappelzetmeelindustrie groeien veelal op de Veenkoloniale dalgronden in Noord Oost Nederland. Veel van onze consumptie‑aardappels worden in Zeeland en de Ijsselmeer polders verbouwd.

Verschillende soorten bemesting worden op de verschillende soorten grond toegepast, mede afhankelijk van de soort aardappel die geteeld wordt. Het optreden van 'blauw' (blauwe verkleuringen in de knol) bij daarvoor gevoelige rassen kan met kalibemesting worden gereduceerd (maar ook ruwe behandeling bij het rooien of het transport veroorzaakt blauw en wordt dan ook wel stootblauw genoemd).

Er zijn vroege en late aardappelrassen met allerlei overgangen daartussen, die ook per jaar kunnen verschillen. Een vroeg gewas wordt gekarakteriseerd door een matige loofontwikkeling (tevens een kenmerk van de plant op kleigrond), vroege knolontwikkeling, beperkte groeiduur en matige opbrengst. Een laat gewas vertoont het tegenovergestelde. Factoren die dit be?nvloeden zijn onder meer de plantdichtheid, de ouderdom van het pootgoed, temperatuur (hoge temperaturen vertragen de knolaanleg), lichtintensiteit en daglengte. Korte dagen bevorderen bijvoorbeeld een vroege knolaanleg. In zuidelijke landen waar in het voorjaar de dagen korter zijn dan bij ons ontwikkelt een laat ras als Alpha zich als een vroeg gewas.

Nieuwe rassen ontstaan meestal uit kruising, soms uit knopmutanten. Bij uitzaai van gekruist zaad bestaat de mogelijkheid een nieuw soort of ras te kweken. Tegenwoordig wordt weer veel gekruist met wilde soorten uit de Zuidamerikaanse stamlanden; deze bezitten een grotere weerstand tegen ziekten. Men hoopt daarbij nieuwe aardappelrassen te verkrijgen die zowel goed van kwaliteit zijn en een hoge opbrengst geven als een grotere resistentie tegen ziekten en plagen hebben. De groene delen van de wilde en primitievere plant bevat bijvoorbeeld nog een hoge concentratie aan giftige stoffen, de natuurlijke afweer van de plant tegen zijn belagers.