PHP ERROR [8192]

mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead
/home/aardappel/domains/aardappelpagina.nl/public_html/core/lib/ado/drivers/adodb-mysql.inc.php:462PHP ERROR [2]

array_merge(): Argument #3 is not an array
/home/aardappel/domains/aardappelpagina.nl/public_html/Modules/page/page.php:522PHP ERROR [2]

Invalid argument supplied for foreach()
/home/aardappel/domains/aardappelpagina.nl/public_html/Modules/page/page.php:524

Voorwoord
 
 

Voorwoord

De aardappel (Solanum tuberosum), oorspronkelijk afkomstig maakt wereldwijd een steeds belangrijker deel uit van het dagelijkse menu. Dat is niet verwonderlijk, aangezien aardappelen rijk zijn aan gezondheidsbevorderende voedingselementen zoals vezels, ijzer, kalium, vitamine B en vitamine C. Ze bevatten geen vet, zijn caloriearm en smaken lekker. En als we ervan uitgaan dat de beschikbaarheid van zoet water de komende decennia een groot probleem wordt, hebben aardappelen nog een voordeel boven andere belangrijke gewassen: ze zijn een effici?nte bron van droge stof, eiwit en energie. Dankzij die vele bijzondere kwaliteiten worden aardappelen wereldwijd onder uiteenlopende klimatologische en productieomstandigheden succesvol geteeld.


De aardappelsector ziet zich wereldwijd geplaatst voor velerlei ontwikkelingen, zoals een veranderend eetpatroon van de consument, een toenemende trend naar kant-en-klaarmaaltijden en naar een gezonde levensstijl. Andere factoren zijn de gestaag toenemende invloed van supermarktketens en de verwerkende industrie, de groeiende concurrentie en de kritische consument die roept om een traceerbare, duurzame productie. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat andere gewassen, bijvoorbeeld gewassen die worden geteeld om energie op te wekken, een steeds groter landbouwareaal innemen. En ten slotte spelen factoren als klimaatverandering en betere communicatiemogelijkheden een rol.

Aardappelkwekers staan continu voor de boeiende uitdaging om in te spelen op dergelijke ontwikkelingen door nieuwe rassen op de markt te brengen die zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de diverse wensen van de consument. Gezien het wereldwijde succes van de Nederlandse rassen, slagen de kwekers van het Nederlands aardappelassortiment hier kennelijk uitstekend in. Zo exporteert Nederland jaarlijks ongeveer 700.000 ton kwalitatief hoogwaardige pootaardappelen naar meer dan 70 landen over de hele wereld.

Nederland neemt op deze markt een vooraanstaande positie in, met name als het gaat om pootgoed. Voor een deel is dit te danken aan de gunstige geografische ligging ? en daardoor het lage risico op virusziekten ? en de vruchtbare bodem van ons land. Verder gaat er ook een belangrijke gunstige werking uit van de inspectiedienst NAK (Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen), de Nederlandse fundamentele, praktijkgerichte onderzoeks cultuur en de goede infrastructuur.

Toch is de hoge Nederlandse productiviteit in eerste instantie toe te schrijven aan goed ondernemerschap, de innoverende ondernemers, een effici?nte ketenorganisatie en het ruime scala aan geteelde rassen, die constant verbeteringen ondergaan om te kunnen blijven voldoen aan de specifieke wensen van gebruikers over de hele wereld. Buitenlandse afnemers van Nederlandse pootaardappelen willen aardappelrassen met specifieke eigenschappen, die zo veel mogelijk zijn afgestemd op de lokale omstandigheden. Het welslagen van een nieuw ras is een jarenlang proces van onderzoek en selectie in de belangrijkste aardappelgebieden van de wereld.


Sinds 1975 verschijnt regelmatig de Nederlandse Catalogus van Aardappelrassen. De catalogus bevat een selectie van rassen die door Nederlandse kwekers op de markt worden gebracht. Dit betreft hoofdzakelijk rassen die jaarlijks op meer dan 40 hectare worden geteeld in Nederland. In deze editie zijn verschillende rassen vervangen door nieuwe, veelbelovende rassen die in de toekomst aan betekenis zullen winnen voor de aardappelteelt. Gezien de positieve ervaringen met het publiceren van de catalogus op internet, zal de rassencatalogus 2011 eveneens in zeven talen online te raadplegen zijn op www.nivap.nl. De gedrukte editie verschijnt alleen in het Engels. Wij hopen dat deze veertiende, herziene uitgave van de Nederlandse Catalogus van Aardappelrassen, in combinatie met de meertalige internetversie, zijn weg zal vinden naar alle delen van de wereld, om daar een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de aardappelsector. Het juiste ras in combinatie met de beschikbaarheid van pootgoed van hoge kwaliteit is daarbij ??n van de belangrijkste voorwaarden voor een winstgevende en duurzame teelt. Voor veel landen betekent dit dat met een goede toepassing van de teelttechniek in combinatie met de voor hen meest geschikte Nederlandse pootaardappelen in de komende jaren nog een verdubbeling van de productie verwacht mag worden. De informatie in deze Nederlandse Catalogus van Aardappelrassen 2011 is een onmisbare steun bij het verkrijgen van een optimaal aardappelgewas. 

Onze hartelijke dank gaat uit naar eenieder die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze uitgave, alsmede naar onze sponsors LTO en NAO. 

R. van Diepen,
Directeur NIVAP, Nederlands Instituut voor de Afzetbevordering van Pootaardappelen. Den Haag, 2011

Meer over ...