Uw browser ondersteund geen javascript, zonder javascript is deze website niet te bekijken.
 
 

Disclaimer

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op aardappelpagina.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het NIVAP, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de aardappelpagina.nl site te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de aardappelpagina.nl site verkregen is. 
 
? NIVAP